Elever får lära sig mer om samer

Högstadie-elever i hela Sverige kommer snart få möjlighet att lära sig mer om samer. Regeringen tänker via sin informationskampanj om samer göra ett informationsblad om samer och samisk kultur.
Att regeringen valt just högstadieungdomar är därför att kunskapsbristen i undervisningen om samer är stor. Man kommer att använda sig av samiska ungdomars synsätt om exempelvis livet, drömmar och samhälle för att informera om samiska ungdomar idag. Tidningen kommer även inehålla fakta och hjälp att söka vidare information. - Förhoppningen är att man kommer att få en bättre bild av samerna i stort, och förhindra en del av de fördomar som florerar, säger Karin Kvarfordt, projektanställd på jordbruksdepartementet inom det samiska informationsprojektet. Tanken är att tidningen ska vara klar för beställning i februari, men ännu är inte avtalet med företaget som ska göra tidningen klart förhoppningen är dock att det kommer att anlitas skribenter som har de kunskaper som krävs för en bra tidning.