Många elever i länet med bra betyg

Västerbottens län har högst andel elever från kommunala skolor som är behöriga till gymnasieskolorna. Högst medelbetyg i länet har eleverna i Sorsele och Vindeln.
Bäst lyckades eleverna i Sorsele. Där var alla som slutade nionde klass våren 2003 behöriga till gymnasiet. - Det är en medveten satsning, säger Karl-Erik Eklund är rektor på Vindelälvsskolan i Sorsele. Redan tidigt försöker skolan fånga upp dem som har problem, men det görs också en extra satsning på eleverna i nian så att de kan få godkänt och möjlighet att söka till gymnasiets nationella program. - Lärarna har ett väldigt stort ansvar och tar verkligen det också, säger Karl-Erik Eklund. Till sin hjälp har eleverna också specialpedagoger och möjlighet att få arbeta i mindre grupper. Högst medelbetyg i länet har eleverna i Sorsele och Vindeln. Mellan enskilda kommuner är skillnaderna stora. Liksom mellan enskilda skolor, och fortfarande är skillnaderna stora mellan pojkars och flickors resultat. Men det går knappt att se några skillnader alls mellan olika typer av samhällen. Genomsnittet av eleverna i stora och små städer har ganska lika betyg, liksom i industrikommuner, glesbygdskommuner, respektive förortskommuner. Eleverna i många av länets kommuner har till stor del lyckats uppfylla målen i grundskolan. Många kommuner har också elever med bra betyg, eller som det heter numera, meritvärde. Men ett par av länets kommuner ligger också bland de tio procenten med sämst resultat. Sämst medelbetyg, eller meritvärde, i länet har eleverna i Vilhelmina kommun. Där fick eleverna i genomsnitt 188,4. Medelvärdet i landet är 204,4 och de flesta kommunera i länet har bättre resultat än så. Lägst andel elever som klarar kraven för att bli behörig till gymnasiet har Bjurholm, ungefär var femte niondeklassare klarade i våras inte kraven för att bli behörig till ett nationellt program. Varken i Vilhelmina eller Bjurholm har man några enkla förklaringar till resultaten. - Det brukar variera från år till år, bara för ett par år sedan var alla behöriga, säger Jörgen Bengtsson, syo-konsulent i Bjurholm. Där har alla niondeklassare från i våras också kunnat gå vidare till gymnasiet, antingen på ett nationellt program eller på ett individuellt utformat program, berättar han.