Snus minskar risken för fetma

Rädsla för att bli tjock avhåller många rökare från att sluta röka. Nu har forskare i Västerbotten sett att ett sätt att slippa gå upp i vikt kan vara att börja snusa. Rökare som byter till prillan går nästan inte alls upp i vikt, visar en studie av 3 000 män i Norrbotten och Västerbotten.
Resultaten som presenteras i januarinumret av den vetenskapliga tidskriften Journal of Internal Medicine kommer från den så kallade Monica-studien. Det är ett hälsoprojekt som påbörjades i de båda nordligaste länen 1986.