Socialstyrelsen kritiserar Umeå kommun

Umeå kommun kan sköta upphandlingen av kost till äldre bättre än man har gjort det tycker Socialstyrelsen i ett yttrande till Länsstyrelsen sociala tillsyn.
Länsstyrelsen har i en skrivelse velat att Socialstyrelsen skulle granska Umeå kommuns sätt att sköta kostfrågan inom äldreomsorgen. Förbättringar vill Socialstyrelsen se när det gäller kommunens krav på näringsinnehåll, portisonsstorlekar och de äldres speciella behov som specialkost. Det är en brist tycker Socialstyrelsen att kommunen inte har haft några krav för vare sig normalkost eller specialkoster. Socialstyrelsen är också kritiska till att Umeå kommun inte gör några uppföljningar av kvaliten när det gäller näringsinnehåll och matens temperatur.