Patient fick 50 gånger för mycket laxermedel

En vårdtagare vid ett äldreboende i Lycksele fick en alldeles för hög dos av läkemedlet Laxoberal, en dag förra sommaren.
Vårdtagaren skulle enligt ordination ha tio droppar av medicinen, som är laxerande, men fick av misstag tio teskedar. Den sjuksköterska som är medicinskt ansvarig vid Lycksele kommun har gjort en anmälan till socialstyrelsen som är kritisk till det som hänt. Dels för feldoseringen, dels för att inte någon sjuksköterska kontaktades när felet upptäcktes. Den vårdpersonal som gjorde feldoseringen får inte längre ge medicin.