Dödsfall anmält till Socialstyrelsen

Ett dödsfall vid ett särskilt boende i Dorotea har anmälts till socialstyrelsen enligt Lex Maria. En av de boende hittades en morgon i december förra året medvetslös och kraftigt nedkyld utanför det särskilda boendet och hans liv gick inte att rädda.
Boendet har larmanordningar vid ett par utgångar och bemannas nattetid av sovande personal. Men inget larm utlöstes och personalen märkte aldrig att personen i fråga gick ut. En sån här anmälning enligt Lex Maria måste göras för att få en oberoende utredning när någon i samband med hälso- eller sjukvård råkat ut för en allvarlig skada eller risk.