Botniabanan kan ge Ådalsbana

Banverket vill bygga en ny järnväg norr om Härnösand för 1,5 miljarder kronor för en sträcka på 21 kilometer.
Om regeringen ger klartecken för bygget kommer den nya järnvägsdelen på Ådalsbanan att ledas genom Sveriges längsta tunnel. Banverket vill rusta upp och delvis bygga nytt på en 21 kilometer lång sträcka i Ådalen för att klara den ökade tågtrafiken när den nya Botniabanan mellan Nyland och Umeå tas i bruk.