Våldsbrotten ökar i länet

Fler våldsbrott anmäldes förra året jämfört med 2002, enligt Brottsförebyggande rådet. Misshandel av barn ökade med 60 procent, och 40 procent fler rån anmäldes 2003.
Här i länet har misshandelsfallen blivit fler, det anmäldes nästan 1 500 fall av grov misshandel. Störst är ökningen när det gäller misshandel av barn. Under 2003 skedde också 4 mord eller dråp - året innan 2. Också våldtäkter och rån har ökat. Här i länet ökade anmälningarna om våldtäkt eller grov våldtäkt med 52 procent. Rån och grova rån ökade med 40 procent. Bedrägeribrotten har också blivit fler. Stöldbrotten har däremot minskat. Det handlar om stöld ur fordon, biltillgrepp och cykelstölder som det anmälts färre fall av. Totalt har de anmälda brotten minskat med en procent i länet.