Inga bevis för anlagd brand

Det finns inga fynd på brandplatsen som direkt pekar på att branden natten till måndag på före detta Mäster Erik i Holmsund var anlagd. Det säger idag kriminaltekniska roteln på Umeå-polisen, som nu avslutat sin undersökning.
Polisen har för säkerhets skull skickat brandrester till vidare analys, för att se om det eventuellt kan finns rester av lättantäng vätska i materialet. Analysresultat väntas tidigast först om fyra veckor.