NHR protesterar mot minskad sjukgymnstik

Nu protesterar Neurologiska Handikappades riksförbund, NHR, mot neddragningarna av sjukgymnastiken på Björkgården Umeå.
I ett brev till ansvariga på landstinget påpekar NHR att sjukgymnasterna ofta är de som kommer närmast patienterna. NHR-föreningen i Umbygden uttrycker också oro över att sjukgymnasterna kommer att tvingas att prioritera behandlingar av personer som kan återgå till jobbet med NHR:s medlemmar med långvariga handikapp får stå tillbaka.