Varning för bluff-examen

Bluffuniversiteten ökar sin verksamhet och i dag finns 500 verksamma bluffuniversitet som omsätter 250 miljoner dollar per år. Högskoleverket varnar nu för examina från dessa "universitet".
- Det finns anledning att misstänka att människor tar sig fram med hjälp av falska examina även i Sverige, säger Erik Johansson, handläggare på Högskoleverkets bedömningsavdelning som översätter utländska examina och jämför dem med svenska motsvarigheter. Han konstaterar att det är svårt att spåra och stoppa bluffuniversiteten, och att det är effektivare att varna för dem. Högskoleverket lägger därför på sin hemsida ut information till arbetsgivare, universitet och högskolor.