Hälften av läkarintygen bristfälliga

Fortfarande är nära hälften av alla läkarintyg som kommer in till försäkringskassan felaktigt ifyllda av läkarna. Det visar en undersökning som försäkringskassan själva gjort. Nu har utformningen av formulären ändrats.
- Det är otillfredställande, och det kan ju också innebära att det blir försenade utbetalningar för den försäkrade, säger Lena Carlsson, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan i Sörmland. Under en dag i mars förra året samlades alla sjukintyg som kom in till sju försäkringskassor, däribland Sörmlands, in för att granskas. Undersökningen var en uppföljning från en liknande undersökning som gjordes 2002. Även om det blivit något bättre från året innan så visade det sig att hälften av sjukintygen som läkarna fyller i fortfarande är felaktiga på nåt sätt. - Dels den medicinska delen, det kan också vara brister i hur funktionsförmågan är beskriven, alltså vad som egentligen gör att man inte kan arbeta, säger Lena Carlsson. Sedan undersökningen gjordes har blanketterna som läkarna fyller i, då en patient ska sjukskrivas, förnyats. Ulf Glitterstam, ordförande för läkarföreningen i Sörmland, tror att det kommer att göra skillnad. -Det gamla sjukintyget var lite olämpligt utformat. Det kanske inbjöd till att hoppa över en del av de rutor som fanns där, säger Ulf Glitterstam.