Protester mot neddragen sjukgymnastik

Neurologiskt handikappade oroliga att behöva stå tillbaka till förmån för arbetande sjuka när det dras ner på sjukgymnastik. I ett brev till landstinget protesterar NHR mot planerna.
Nu protesterar Neurologiska Handikappades riksförbund, NHR, mot neddragningarna av sjukgymnastiken på Björkgården Umeå. I ett brev till ansvariga på landstinget påpekar NHR att sjukgymnasterna ofta är de som kommer närmast patienterna. NHR-föreningen i Umbygden uttrycker oro över att sjukgymnasterna kommer att tvingas att prioritera behandlingar av personer som kan återgå till jobbet medan NHR:s medlemmar med långvariga, kroniska handikapp får stå tillbaka.