Sydkraft vill resonera om framtida isproblem

Torbjörn Tärnhuvud som är informationschef på Sydkraft säger idag till P4 Västerbotten att några samtal hittills inte varit aktuella men att företagen så småningom kommer att ha kontakt med varandra.
Josef Nygren på Umlax är kritisk till att han inte hört av Sydkraft som han anser bär ansvaret för fiskdöden i odlingen. Det beror på alla helgerna som varit, att man inte hunnit svarar Sydkraft. - Vi kommer naturligtvis att behöva prata med varandra om den här saken framöver och under lugna förhållanden resonera om varför det blev som det och vad som kan göras i framtiden. För man kan nog inte utesluta att det blir isproblem i Umeälven framöver också, säger Torbjörn Tärnhuvud som är informationschef på Sydkraft. Några skadeståndsanspråk har inte Sydkraft tagit ställning till ännu, och Torbjörn Tärnhuvud hänvisar till bygdemedlen. - Jag har rekommenderat Umlax att söka ersättning ur dem, det är nog den vägen man ska gå om man ska få ersättning för de här skadorna, säger Tärnhuvud.