Tonvis med rutten fisk håvas upp

I Umgransele pågår just nu ett tidsödande och tröstlöst arbete med att rensa bort tonvis med död fisk från fiskodlingens kassar i Umeälven.
Fiskar som kvävts av den issörja som bildades när Sydkraft strax före jul nekade att stänga vattenflödet vid Bålforsens kraftstation strax nedanför Umlax fiskodling. Sydkraft hävdade att det var omöjligt för dem att tillmötesgå fiskodlarnas önskemål om att tillfälligt stoppa flödet. - Det blev precis som vi befarade, det mesta av de 250 ton som finns i kassarna är döda, säger Josef Nygren, en av ägarna till fiskodlingen. Nu försöker vi att få hål i isen och ta upp så mycket som möjligt av fisken. Den döda fisken har redan börjat ruttna och den lilla andel fisk som lever är skadad och slaktas. Från allmänhet och kommun har företaget mötts av sympati, förståelse och hjälp att ta reda på vilka möjligheter det finns att få ersättning för förlusten. Josef Nygren är kritisk till att han inte hört av Sydkraft som han anser bär ansvaret för fiskdöden. - De som jobbar lokalt på stationerna har ju ringt och frågat hur det har gått, men från centralt har vi inte fått någon synpunkt eller kommentar, säger Josef Nygren.