Färre nöjda resenärer

Det är allt färre som är nöjda med kollektivtrafiken. På många håll - bland annat i Umeå - har lokaltrafiken både höjt priset och dragit ned på linjerna.
1998 uppgav 80 procent att de var nöjda. 2003 hade andelen minskat till 66 procent. Tre av tio svenskar anser inte att avgångstiderna är anpassade till deras behov. I dag (torsdag) kommer Umeås lokalbussbolag ULTRA att besluta om en ny taxehöjning. Kollektivtrafikbarometern bygger på enkäter med cirka 30 000 personer, och undersökningen görs på uppdrag av läns- och lokaltrafikbolagen. Det som resenärerna är kritiska till är bland annat hur informationen fungerar vid förseningar och stopp. På frågan vilket färdmedel samhället bör prioritera för att människor ska kunna bo, arbeta och studera där de vill svarade 75 procent kollektivtrafik och 17 procent bil. - Politikerna måste bestämma sig för om de vill satsa på kollektivtrafiken eller inte, säger Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) informationschef Anita Stenhardt.