Majoritet för östlig E4 i Skellefteå

Det finns en politisk majoritet i Skellefteå om en ny E4:a sträckning öster om centrumkärnan. Om inte socialdemokraterna stöder Östra leden-förslaget överväger folkpartiets Håkan Lind att driva förslaget ändå.
Tidigare i veckan medelade socialdemokraterna att partiet internt ska börja diskutera en sträckningen via Östra leden. Men eftersom alla övriga sex partier också stödjer den sträckningen så finns redan en politisk majoritet för det här alternativet. - Det har stått klart sedan i höstas. Men i en sådan här stor och viktig fråga har vi velat ge socialdemokraterna chans att diskutera internt och ändra ståndpunkt, säger Håkan Lind, gruppledare för folkpartiet. - Om de inte kommer fram till att de vill ha Östra leden så får vi väl överväga att köra fram det ändå, sägen han. Redan i början av 90-talet diskuterade fullmäktige i Skellefteå tre östliga dragningar, två över det så kallade Gunsen-området och ett närmare centrumkärnan mot Östra leden. Fullmäktige bestämde sig då för Gunsen-alternativet, men Vägverket menar att det idag blir för dyrt och dessutom svårt att motivera ur miljösynpunkt. Men det här alternativet innebär givetvis ingrepp på miljön, en ny bro över Skellefteälven, på norra sidan skulle E:4 an gå mellan två bostadsområden och på södra sidan över området kring Byberget. Och protesterna i området runt Byberget var kraftiga när det här alternativet diskuterades första gången för 14 år sedan. Men kommunalrådet Bert Öhlund menar att det i dag finns andra lösningar. - I dag är kanske alternativet att en del av sträckan förläggs i en tunnel mer realistiskt eftersom bergkross nu är hårdvaluta. - Sedan är det naturligtvis så att det finns en miljöpåverkan på norra sidan om älven som inte är obetydlig. Där får man ju titta på om man kan sänka ner vägen och därmed få bort bullerproblemen, säger Bert Öhlund, socialdemokratiskt kommunalråd i Skellefteå. Det är Vägverket som beslutar och finansierar ett eventuellt vägbygge.