Flygkonlikt hotar också länsflyget

Risken är stor att det bryter ut en flygkonflikt inom kort. Avtalsförhandlingarna för omkring 3 300 flygtekniker har kört fast och medlarna har gett upp.
Avtalsstriden gäller nya löner och anställningsvillkor för flygtekniker, mekaniker och lastare inom civilflyget. Konflikten - om det blir någon - kommer också att slå mot flyget till och från vårt län. SAS är den överlägset största arbetsgivaren men också Malmö Avation som Skyways är berörda.