Yrkar på fängelse för rånet

Långa fängelstraff, minst sex till sju år för grovt rån. Det yrkade åklagaren Thor Bertil Mjörnerud för två män från Stockholm som åtalats för rånet mot Handelsbanken i Kalix avslutadres igår.
För umebon yrkades fängelse i ett och ett halvt år för medhjälp till grovt rån. För samma brott vill åklagaren att en väktare från Kalix ska dömas till ett kortare fängelsestraff. Enligt åklagaren finns det stark teknisk bevisning mot de båda stockholmarna i form av DNA, hand- och fotavtryck som binder dem till brottet. Dessutom menade åklagaren att bilder och ljudupptagning från banklokalen knyter 20-åringen till rånet, och att dennes förklaring om att två andra män gjort brottet, men att han inte vågar peka ut dem, inte är trovärdig. Trovärdig är däremot umebons berättelse som mer eller mindre pekar ut de båda stockholmarna enligt åklagaren. För att sedan nästa stund säga att umebon inte är trovärdig när han säger varit helt ovetande om rånplanerna. Han har varit med och planerat rånet och ska därför dömas för medhjälp enligt åklagaren. Liksom väktaren. Inte oväntat förklarade samtliga åtalades advokater att deras klienter var oskyldiga. Umebons advokat sa att hans klient varit helt ovetande om rånet och gett en trovärdig förklaring till hans inblandning. Den äldre stockholmarens advokat sa att det inte fanns något i den annars utmärkta polisutredningen som knöt hans klient till brottet. Advokaten till den yngre stockholmaren menade att det fanns starka bevis för att två andra gjort det, och yrkade på frikännande dom. De båda stockholmarna ska stanna kvar i häktet tills dom faller nästa torsdag, däremot släpptes umebon fri i avvaktan på dom.