Okunskap om sexualitet för utvecklingsstörda

Lust och glädje - inte bara föräldraskap och övergrepp. Det borde debatten om sexualitet och utvecklingsstörda handla om. Det tycker sexologen Lotta Löfgren-Mårtensson som i går utbildade omsorgspersonal och föräldrar.
Omsorgspersonal och hela samhället i stort saknar kunskap och insikt om sexualitet när det gäller människor med utvecklingsstörning. Det säger Lotta Löfgren-Mårtensson, socionom och sexolog, som i går (torsdag) var i Umeå just för att utbilda personal och föräldrar i hur dom ska bemöta sexualiteten. - Välkommet, tycker Carina Albertsson, som arbetar på ett kortidsboende i Skellefteå, för personalen stoppar oftast bara huvudet i sanden när det gäller sex, säger hon. Lotta Löfberg-Mårtensson efterlyser mer debatt och utbildning för att ge människor möjlighet att utveckla en självständig sexualitet även om man har en utvecklingstörning.