Allt fler arbetslösa ungdomar i länet

Arbetslösheten i länet ökade under fjolårets sista månad. Jämfört med året innan var ökningen störst bland ungdomarna.
Ökningen under perioden var hela 30 procent och det är dubbelt så mycket som i riket som helhet. Det här visar Länsarbetsnämndens nya statistik idag (fredag). Den öppna arbetslösheten i länet steg i december i fjol. 2002 var den 3,7 procent och årets senare hade den ökat till 4,9 procent. Totalt var vid årets slut närmare 11.000 västerbottningar utanför den ordinarie arbetsmarknaden.