Uselt med naturvården i skogen

Det är illa ställt med naturvården i skogen. Det anser Naturskyddsföreningens skogsnätverk. För att visa hur illa det är har personer i nätverket samlad över 390 exempel i ett dokument. Ungefär vart åttonde exempel gäller skog i Västerbotten.
Det är till exempel förstörda tjäderspelplatser, att jägare blivit av med sin jakträtt när de haft synpunkter på skogsbolagens skogsbruk och att gamla skogar med höga naturvärden huggits ned. Skogsnätverken anser att bristen på naturvård kan bero på okunnighet, omdömeslöshet, eller helt enkelt girighet.