Snövit- naturgasprojektet gav färre jobb än väntat

Det norska naturgasprojektet Snöhvit utanför Hammerfest i Nordnorge har hitintills gett jobb till 300 svenskar, det säger Jaako Ekorre länsarbetsnämnden i Norrbotten.
Förhoppningen var att det skulle ge betydligt fler jobb till svenskar. Kris inom den norska fiskeindustrin och högre arbetslöshet i Norge är några orsaker till varför förre rekryterats från Sverige, det säger Jaako Ekorre till P4 Västerbotten. Under våren kommer fler anställas på Snöhvit och Annika Sundh på Arbetsförmedlingen utland i Västerbottens län säger att det bland annat kan finnas svetsjobb att söka. Om inte de jobben nu går till ryssar eftersom 50 specialsvetsare nyligen rekryterats från ryssland. Enligt NRK, Norsk radio och tv så kan skälet till att ägaren till projektet, Statoil nu rekryterat ryssar bero på framtida intressen i ryska oljebolags planer på oljeutvinning utanför Kola halvön.