Behovet av sjukvård undersöks i Skellefteå

Folkhälsonämnden för Skellefteå och Norsjö området har undersökt om medborgarnas behov av sjukvård och tandvård tillgodoses. Svarat har bland annat pensionärs och patient föreningar, sjukvården och berörda kommuner.
Gunilla Åström, socialdemokratisk ordförande i Folkhälsonämnden säger att det finns en del som måste blir bättre. - Vi måste ge tidiga insatser och samarbeta med kommunens äldreomsorg när det gäller de äldre multisjuka som bor kvar i hemmet. Det behövs också mer kunskap hos personalen på vårdcentralerna när de möter människor som har psykisk ohälsa, säger Gunilla Åström.