Begränsad mammografi också i år. Men sen..

Fortsatt brist på främst mammografiläkare och röntgenutrustning vid Universitetsjukhuset i Umeå gör att bara kvinnor mellan 50 och 69 år kallas till hälsoundersökning med mammografiscreening.
Screeningen utökades 2000 till att omfatta kvinnor i åldersgrupperna 40 - 74 år. Men i januari 2003 kallades färre kvinnor och nu vill landstingstyrelsen att begränsningen ska gälla året ut.

Börje Morian verksamhetschef för screeningen i Umeå ville att begränsningen skulle gälla fram till april 2006. I sin rapport till politikerna skriver Börje Morian att det är brist på mammografiläkare i hela landet och först 2006 skulle det finnas tillräckligt med röntgenläkare.

Men landstingstyrelsen gick inte med på det och till P4 Västerbotten säger Levi Bergström (s) landstingsråd att man förväntar sig att verksamhetsansvariga anstränger sig för att lösa situationen.