Mer pengar till kvinnojouren i Umeå

Landstingstingstyrelsen i Västerbottens län har delat ut 2,8 miljoner kronor till olika frivillig organisationer i länet.
Fyra kvinnojourer i länet, Umeå, Skellefteå, Lycksele och Norsjö får dela på 320 000 kr och mest får kvinnojouren i Umeå 190 000 kr, en höjning med 70.000 kr.

Och Barnens rätt i samhället, BRIS, region Nord får 300 000 kr till sin verksamhet som vänder sig till barn. En annan organisation som får ett stort bidrag är Västerbottens Idrottsförbund, 270 000 kr från landstinget.