Västerbottenspoliser på kurs om homosexualitet

Polisledningen i Västerbottens län utbildas i dag i homokompetens.
Ledningen och de fackliga företrädarna kommer att få information om homo- och bisexuellas situation i arbetslivet och framför allt inom polisen.
Kursen är ett led i projekt Normgivande mångfald som är ett samarbetsprojekt mellan fack och arbetsgivare för att förbättra situationen för homo- och bisexuella inom försvaret, polisen och svenska kyrkan.