Fler utbytesstudenter vid Umeå universitet

Antalet inresande studenter vid Umeå universitet fortsätter att öka kraftigt.
De nya engelskspråkiga magisterprogrammen lockade många så kallade Free Movers, de har stått för en stor del av ökningen.

Free Mover kallas en student som läser vid universitetet utanför de utbytesprogram och avtal som finns mellan olika universitet.

Många studenter söker sig också till Umeå universitet via Linneaus-Palme programmet, som syftar till samarbete med utvecklingsländer.

Under de senaste två åren har studenter från Afrika och Asien ökat.