Klimpfjällsliften i gång senast vid sportlovet?

Senast när sportlovssäsongen kommer igång ska liftanläggningen i Klimpfjäll vara i gång igen. Men helt klart är det inte än.
Enligt konkursförvaltaren finns det fortfarande en del saker som återstår att lösas. Sportlovsöppet är dock en målsättning, säger han.
På fredag kommer kommunstyrelsen i Vilhelmina att diskutera om kommunen ska ta över anläggningen i Klimpfjäll för att sen arrendera ut den.
Det var alldeles i slutänden på förra året som den förening som drev liftanläggningarna gick i konkurs.