Länsstyrelsen vill lägga ner Glesbygdsverket

Lägg ner Glesbygdsverket!
Det föreslår 13 av de 70 remissinstanser som yttrat sig om framtidens glesbygdpolitik.
Fem länsstyrelser hör till dem som vill lägga ner, bland dem länsstyrelsen i Västerbotten.
NUTEK föreslås istället få ta över Glesbygdsverkets uppgifter.
Samma tanke har Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. Rådet vill att den sammanslagna organisationen ska placeras i Östersund, där Glesbygdsverket finns idag.