Unga som haft cancer bättre rustade

En ny studie visar att ungdomar som överlevt en cancersjukdom är mindre nedstämda och har högre livskvalitet än jämnåriga, friska kamrater.

 --För de flesta ungdomar som insjuknar i cancer verkar den traumatiska upplevelsen att på längre sikt främja den personliga mognaden och öka uppskattningen av livet, säger professor Louise von Essen vid Uppsala universitet till Upsala Nya Tidning.

Studien omfattar 61 ungdomar som behandlats vid barncanceravdelningarna i Lund, Umeå och Uppsala. Ungdomarna har följts i fyra år från diagnos och svarat på frågor om oro, ångest och nedstämdhet. Resultatet har jämförts med 300 ungdomar utan cancersjukdom.

Kort tid efter cancerdiagnosen hade de sjuka ungdomarna betydligt lägre livskvalitet.

– Men redan efter ett år hade dessa skillnader mellan grupperna försvunnit och efter 18 månader var cancerpatienterna till och med mindre oroliga och skattade sin livskvalitet klart högre än ungdomarna i jämförelsegruppen. Efter fyra år kvarstod dessa positiva effekter, säger Louise von Essen till UNT.