Greenpeace kräver skydd av Bjännberget

Greenpeace vill att det som är kvar av Bjännberget utanför Umeå ska skyddas som reervat.
-Gör naturreservat av Bjännbergets skog utanför Umeå.
Den uppmaningen kommer från Greenpeace som gjort en inventering av skogen och lämnar idag in ett förslag till länsstyrelsen i Västerbotten.
Skogsföretaget Holmen har avverkat delar av skogen och i december polisanmälde Greenpeace företaget för olagliga avverkningar.