Reservat föreslås skydda skog

Greenpeace vill att skogen kring Bjännberget utanför Umeå ska bli reservat, för att hindra ytterligare avverkningar. Holmen skog sparar annan skog istället.
Skogen pekades ut som skyddsvärd av Umeå kommun redan 1992. I skogen finns hotade arter som 3-tåig hackspett, doftskinn och sköntagging. Men bolaget Holmen skog har avverkat 25 hektar där de senaste åren. I höstas anmälde Greenpeace bolaget för att ha avverkat 15 hektar olagligt. Polisen utreder nu frågan.

Peter Kristofferson från Holmen skog säger att även om skogen kring Bjännberget är skyddsvärd, så har Holmen skog satt av 5000 hektar annan skog i Umeåområdet, som de anser är MER skyddsvärd. Det räcker för att uppfylla miljöcertifieringen, säger Peter Kristofferson.

Greenpeace lämnade in förslaget om att göra reservat av skogen till Länsstyrelsen i Västerbotten idag.