Ronalds hus skapar debatt

Förslaget på ett Ronald McDonaldhus i Umeå väcker debatt. Folkpartiet vill att ett hus för sjuka barn och deras familjer byggs vid Universitetssjukhuset. Vänsterpartiet tror att företagets motiv är reklam för snabbmatskedjan.
Lennart Arvidsson, vänsterpartiet tycker att det är OK om McDonalds bidrar med pengar till sjukvården. Men han är kritisk till idén med ett Ronald McDonaldhus.
- Tyvärr tror jag ju att det handlar mer om att saluföra varumärket McDonalds än allmän välvilja från företaget, säger Lennart Arvidsson.

Ronald McDonald det är den clownfigur som är symbol för hamburgerkedjan McDonalds. Det är också namn på en stiftelse, Ronald McDonald Barnfond, den bedriver till exempel 3 Ronald McDonald-hus på olika håll i Sverige. Där kan sjuka barn bo tillsammans med sina föräldrar och syskon under den tid de behandlas på sjukhus.

Fonden finansieras till största delen av hamburgerkedjan McDonalds. Det som McDonalds är ute efter är goodwill. Det sa Iréne Lederhausen, hedersordförande i Ronald McDonald barnfond under sitt besök i Umeå idag.

- I det här fallet riktar man ju saluförandet mot sjuka barn, deras syskon och föräldrar. Samtidigt vet vi att vi har ett växande hälsoproblem, bland annat att allt fler barn och unga, säger Lennart Arvidsson, vänsterpartiet.

I dag undertecknade folkpartiets Maria Lundqvist-Brömster en motion om att bygga ett Ronald McDonald-hus i Umeå.
- Man behöver inte äta på McDonalds för att bo på Ronald McDonalds, säger Maria Lundqvist-Brömster, folkpartistiskt landstingsråd, som tror att företaget har ett seriöst samhällsengagemang.