Mer makt till ungdomarna, tycker (v)

Arbetsformerna och språket i kommunpolitiken kan skrämma bort ungdomar. Det tror vänsterpartiet i Lycksele som vill införa ett ungdomsfullmäktige.

Ett fullmäktige skulle kunna ge ungdomarna större möjligheter att påverka sin egen situation, tror Vänsterpartiet, som motionerat i frågan.

Kommunstyrelse och nämnder ser över frågan.