Skellefteå Kraft vill bygga ny damm

Skellefteå Kraft AB bygger nu om kraftverket Storforsen i Öreälven mellan Lycksele och Örträsk, för att fördubbla produktionen. Man vill också bygga en ny damm.

Staffan Westlin, VD för Skellefteå Kraft, säger att ombyggnaden inte kommer att innebära någon höjning av vattennivån i dammen, men att vattennivån i den naturliga vattenfåran förbi dammen kommer att minska.


Miljödomstolen i Umeå ska nu pröva dammbygget.


Det befintliga kraftverket är 50 år gammalt och kostnaden för projektet beräknas till 58 miljoner kronor.