Höjt elevhem ställer plan på prov

Det kommunala bostadsbolaget Bostaden vill höja det gamla elevhemmet med tre våningar, i kvarteret Höken, Öst på stan. Höjningen skulle strida mot gällande plan.

Planerna har mött protester bland de boende som inte vill se några undantag från översiktsplanen. (Den fördjupade översiktplanen över centrala stan).


Stadsarkitekt Olle Forsgren medger att en höjning av huset skulle strida mot den plan som gällt, men säger att byggnadsnämnden vill få det prövat om det ändå är möjligt.


Trycket på fler bostäder i centrala Umeå är stort och det finns flera ansökningar inne hos byggnadsnämnden om att få bygga på höjden.