Umeå växer på höjden

Det kommer att byggas mer på höjden i Umeå i framtiden. Det tror byggnadsnämndens ordförande i Umeå, socialdemokraten Åsa Öberg. Annars blir det ingen bra ekonomi att bygga framförallt hyreshus.

Men det är inte tal om att helt skriva om planerna för att tillåta höghus generellt.


- Varje förfrågan från fastighetsägare att få bygga ett höghus ska behandlas för sig, säger Åsa Öberg, stadsplanerna som stipulerar lägre bebyggelse i centrala Umeå gäller.


Bostadsområdet Öbacka 2 är ett av de planerade höghusbyggen som kritiserats av boende. Åsa Öberg säger att det är ett typiskt exempel på ett område som inte i första hand har barnfamiljer som målgrupp.


- Det finns en kategori som man inom bostadspolitiken kallar DINK, double income no kids, alltså par som inte har barn, säger Åsa Ögren.


Samtidigt har kommunen som mål att växa till 150 000 invånare, och Åsa Ögren tycker att bostadspolitikerna bidrar till det genom att också planera för villa- och radhusområden lite längre från centrala Umeå.