Vilhelmina

Vårdnadsbidraget ingen hit

Småbarnsföräldrar i Vilhelmina utnyttjar inte vårdnadsbidraget i någon större omfattning. Före införandet sa 30 familjer att de var intresserade men i dagsläget utnyttjar bara 8 föräldrar vårdnadsbidrag.

Jessica Gustavsson är förälder i Vilhelmina och tycker att 3.000 i månaden är för litet bidrag för att det ska vara möjligt för att stanna hemma längre med sina barn. Alliansen vill ha vårdnadbidraget kvar medan oppositionen vill ta bort det.

Vårdnadsbidraget har varit en stor ideologisk fråga i Vilhelminapolitiken. Oppositionen anser att kommunens pengar ska användas till den kommunala barnomsorgen. Nu blev inte kostnaden för vårdnadbidraget så stor.

2009 budgeterades 504 000 kronor, men mindre än hälften 246 300 kronor utnyttjades. 2010 har 200 000 kronor budgeterats för vårdnadsbidrag.

Reporter Örjan Holmberg
orjan.holmberg@sr.se