Lönestopp stridsfrågan i flygkonflikten

Dödläget i flygkonflikten är brutet och nytt bud väntas från medlarna i helgen. Om inte Transport och Flygarbetsgivarna kommer överens bryter strejken ut nästa fredag. Medlemmar har redan drabbats av försämringar som kan innebära lönestopp i fem år, säger fackets företrädare. <BR>- Det går inte att fortsätta på den här vägen med ständiga lönehöjningar, säger SAS informationsdirektör Bertil Ternert.

Flygarbetsgivarna vill att de anställda inte ska ha någon löneförhöjning alls, eftersom det går så dåligt i flygbranschen. Men Transports medlemmar har drabbats av försämringar redan innan man börjar prata om ett kollektivavtal som ger frysta löner eller löneökning säger fackets företrädare.


- Det är ett helt åtgärdspaket som SAS genomfört. Uppsagda lokala avtal, sänkt ersättning i gryningstillägg, de har infört parkeringsavgifter, tagit bort friskvårdsbidraget, försämrat 25-årspresenten för lång och trogen tjänst. Ett helt batteri av åtgärder som redan försämrat för våra medlemmar, säger Bo Nilsson, ordförande för Transports avdelning 46, som organiserar markanställd flygpersonal i hela landet.


Svenska Transportarbetareförbundet vill ha 775 kronor mer i månaden för sina medlemmar. Facket jämför med sina medlemmar i andra branscher, och med flyganställda i andra fack.


Men på SAS, som räknar med en förlust på två miljarder kronor för 2003, säger informationschefen Bertil Ternert att företaget dessutom måste sänka kostnaderna för att konkurrera med lågprisflygbolagen. Flygbränsle och andra kostnader är fasta, lika för alla flygbolag.


- Det är ju på de här rörliga kostnaderna vi har när det gäller lönetillägg, löner m.m. som man kan hitta möjligheter att sänka kostnaderna, säger Bertil Ternert.


SAS har redan sagt upp avtal om lokalt lönetillägg, vilket kan få konsekvenser flera år framåt, menar facket.


- Det vill man avräkna i kommande avtalsförhandlingar som innebär att det kan bli lönestopp på upp till sex år, säger Bo Nilsson.


Flygbranschen har inte råd med löneökningar menar Flygarbetsgivarna. Och SAS har slutit avtal skandinaviska fack som i närmare 40 fall sagt ja till att frysa lönerna för förra året. Men det finns förbehåll - alla andra måste också vara med på det. För SAS står alltså stora pengar på spel, när avtalet om frysta löner riskerar att spricka.


- Det kan vi inte acceptera, säger Bertil Ternert. Det går inte helt enkelt att fortsätta på den här vägen med ständiga lönehöjningar, och fram för allt inte ett år när vi förlorar två miljarder kronor, säger SAS informationsdirektör Bertil Ternert.


Trots att parterna syns stå långt i från varandra återupptogs förhandlingarna på fredagen, och medlarna väntas lämna ett bud på söndagen.