Skydda skogen för att skydda djuren

För varje år avverkas allt mer av Sveriges gamla skogar. Här i Västerbotten har det lett till att djur som lavskrika och göktyta och växter som ostticka och rosenticka försvunnit från stora delar av landskapet. Stig - Olof Holm från Umeå är en av cirka 140 forskare som i ett upprop nu kräver att regeringen ska rädda Sveriges gammelskog innan det är för sent.

– Vi har lagar som skyddar djurarter mot att utrotas men vi har ingen motsvarande lag som skyddar de livsmiljöer de är beroende av, påpekar han.

Det är framförallt konsekvens i naturvårdslagsstiftningen som uppropet Skydda Sveriges Gammelskogar är ute efter. Det är den ideella naturvårdsorganisationen Skydda Skogen som står bakom uppropet och de 140 forskare som stödjer det kräver att alla avverkningsplaner av Sveriges natur - och gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden avbryts. Dessa skogar skiljer sig från produktiv skog genom att de är gamla, ofta 150 år eller äldre och innehåller träd av olika åldrar och även döda träd. Allt detta utgör nödvändiga livsmiljöer för ungefär 1800 djur - och växtarter som är hotade redan idag. Försvinner skogen försvinner de arter som är beroende av den, säger Stig - Olof Holm, som är lektor i ekologi vid Umeå universitet och som också sitter i styrelsen för föreningen Skydda Skogen.

– Om man ser till vilka effekter avverkningen har haft här i Västerbotten så har bland andra djur som lavskrika och göktyta, samt växter som ostticka och rosenticka försvunnit från delar av landskapet, säger Stig - Olof Holm och påpekar att det är unikt att så många som 140 forskare stödjer ett upprop.

– Det verkar vara något slags uppdämt behov som visar sig genom det här.

Uppropet överlämnades nyligen till representanter för regeringen vid en offentlig presskonferens i Stockholm. Nu hoppas Stig - Olof Holm att politikerna ska lyssna på forskarna inför miljöpropositionen som kommer nu i slutet av mars.

Reporter: Tünde Simó.

tunde.simo@sr.se