Landstinget

Ja till höjda politikerarvoden

En tydlig majoritet av landstingspolitikerna sa på onsdagen JA till höjda politikerarvoden nästa mandatperiod.

Emot höjda arvoden var Vänsterpartiet som ville sänka arvodena. Centerpartiet var splittrade där gick hälften av ledamöterna emot gruppledaren Olle Edblom och ville att arvodena skulle höjas i nivå med övriga landstingsanställda.

Landstingspolitikern Kerstin Nilsson var en av fem Centerpartister som gick emot partilinjen och avstod från att rösta för en höjning av landstingspolitikernas arvoden.

– Vi ska plocka bort 140 tjänster, vi ska plocka bort 40 bäddplatser och då känns det inte rimligt att vi ska högre löneutveckling än övriga samhället har. Vi har många idag som ligger på 2 procent i lönepåslag per år. Det här är mycket mer.

Kerstin Nilsson förslag att bara höja arvodena lite och i nivå med övriga landstingsanställda var inget som majoriteten nappade på. Inte heller Vänsterpartiets förslag om sänkta arvoden vann gehör, säger David Ahlkvist (V).  

– Vi tycker inte att arvoden ska öka. Vi tycker redan att under den här mandatperioden att arvodesökningen varit alldeles för stor. Som det är nu ökar de rejält. Vi vill inte ha en ökning alls, snarare åt andra hållet. Framförallt med tanke på landstingets kärva ekonomiska situation där vi ska spara in 400 miljoner kronor de närmsta åren, så tycker vi att det sticker ut, säger David Ahlqvist.

Det blir inte dyrare totalt
Socialdemokraten Erik Bergkvist tillhörde de 58 landstingspolitikerna som röstade ja till höjda arvoden och det med motiveringen att den totala summan för arvodena inte blir högre och att politikerna i arbetsutskottet får mer att göra och därför ska ha mer betalt.

– Här har vi sänkt för vissa politikgrupper och höjt för andra så det är precis ett nollbud, säger Erik Bergkvist (S).

Med den ändring som Erik Bergkvist föreslog blev höjningen för bland andra landstingstyrelsens ordförande 5 300 kronor i månaden. Centerpartiets gruppledare Olle Edblom får också en höjning med 5 300 kronor och inte de 7 000 kronor som det skulle ha blivit om landstingstyrelsens ursprungliga förslag gått igenom.

Det var tre förslag som lades fram för politikerna i fullmäktige och efter votering sållades Kerstin Nilssons förslag med höjning i nivå med arbetsmarknaden bort. Sedan ställdes landstingsstyrelsens förslag (med viss justering av Erik Bergkvist om sänkning av landstingstyrelsens ursprungliga förslag med 5 procent) mot Vänsterpartiets förslag om sänkningar.

Av 70 ledamöter röstade 58 ja till höjningen. 7 röstade nej – samtliga från Vänsterpartiet – och 5 Centerpartister avstod från att rösta, och 1 ledamot var frånvarande.

De fem Centerpartister som avstod från att rösta på slutet, avstod för att det inte ville att arvodena skulle sänkas från den nivå som gäller idag, vilket alltså Vänsterpartiet ville.

Reporter Inga Korsbäck
inga.korsback@sr.se