Ny lag försvårar för glesbygdsföretag

Affärsfastigheter i glesbygd blir närmast värdelösa i bankernas ögon. Det beror på den nya förmånsrättslagen som trädde i kraft den 1 januari i år.


- Det här kan få förödande konsekvenser, säger Tommy Korsén, företagare i Vilhelmina, till TT.

Affärsfastigheter i glesbygd värderades redan innan den nya lagen väldigt lågt. Den nya lagen har inneburit en försämring för banker och andra kreditgivare, som nu går igenom befintliga lån.


I flera fall kommer bankerna att kräva större säkerheter och kanske säga upp befintliga lån om företagaren inte kan ställa upp med en personlig borgen eller andra säkerheter.


Tommy Korsén befarar att företag med expansionsplaner kan hamna i en moment 22-situation. Förtaget kan tvingas minska i stället för växa. I stället för att lämna banken med ett nytt lån i bakfickan kan företagaren tvingas gå hem med krav om att skaffa fram ökad säkerhet för redan befintliga lån.


Den så kallade 10-kommungruppen, med länets inlandskommuner, protesterade utan framgång mot lagförslaget i våras. Efter en politisk turbulens antog riksdagen de nya reglerna i juni, syftet är bland annat att antalet konkurser ska minska och att antalet företagsrekonstruktioner ska öka.


- Andemeningen är god, men det måste finnas bättre vägar att gå, säger Tommy Korsén.