Mer än var fjärde rektor saknar ledarutbildning

Myndigheten för skolutveckling har frågat 8.000 skolledare vilken utbildning de har. 27 procent har inte fått någon längre skolledarutbildning.

27 procent av de 8000 tillfrågade skolledarna har inte deltagit i kommunernas utbildninger, och heller inte gått den statliga rektorsutbildningen. Bland skolledare i fristående skolor är siffran ännu högre - 48 procent.


- Om en rektor inte är tillräckligt förberedd för sitt yrke och sitt stora ansvar så är det klart att det på sikt innebär svårigheter för vissa elever att nå målen för skolan, säger Lennart Linde, som är undervisningsråd vid Myndigheten för skolutveckling.


Anna Olausson utbildar sig till rektor i Umeå. För några år sedan hoppade hon på ett rektorsjobb utan att ha utbildning. Jobbet var inte vad hon trodde.


- Jag tänkte nog att det var en fråga om att organisera arbetet rent praktiskt, säger Anna Olausson som fått en ny syn på skolledarjobbet sedan hon påbörjat utbildningen.


- Den där pedagogiska ledningen borde ha en mycket större plats i ett sådant jobb egentligen, säger Anna Olausson som tror att det är dåligt både för eleverna och skolan, utbildningen att så många som en fjärdedel av rektorerna saknar längre ledarutbildning.


Det är stat och kommun som delar på ansvaret att utbilda rektorer, och bara hälften av skolledarna har gått den statliga rektorsutbildningen på universitet eller högskola. Olof Johansson som är professor i Umeå och utbildar skolledare säger att omsättningen på rektorsstolarna är stor och utbildningsplatserna inte räcker till.