Umeå kommun diskuterade israelbojkott

Miljöpartisten Jabar Amin i Umeå vill att Umeå kommun ska bojkotta israeliska varor så länge Israel ockuperar Palestina. I går diskuterades hans motion i kommunfullmäktige.
Fullmäktige avslog motionen med hänvisning till att det är utrikespolitik och därför en statlig angelägenhet. Kommunerna har krav på sig att vara opartiska och enligt statsledningskontoret skulle det strida mot lag och rättspraxis om Umeå Kommun beslutade att bojkotta israeliska varor.