Spärr i sametinget

Regeringen införa en spärr mot småpartier i valet till Sametinget, enligt samma villkor som gäller vid övriga allmäna val.


 

Idag saknar sametingslagen spärr mot småpartier, och det har gjort det svårt att bilda regeringsdugliga majoriteter i sametinget efter valen.


Regeringen har lämnat en lagrådsremiss till lagrådet och där förelås också att minst 50 personer ska stödja ett parti för att det ska kunna delta i valet. I dag räcker det med tre personer.