Umeås busstrafik organiseras om

Moderbolaget Ultra som sköter planeringen av busstrafiken i Umeå upphör helt. Det har styrelsen för Umeå kommunföretag beslutat.
Styrelsen består i stort sett av samma personer som ingår i kommunstyrelsen.
Det är nu Ultras styrelse och styrelseordförande Everth Gustafsson (s) som ska besluta om vad som händer med Ultras vd Rolf Persson. Men Everth Gustafsson ville igår inte ge något svar på den frågan.
Men enligt Evert Gustafsson är det Ultras styrelsen som har fått uppdraget att tillsammans med Stadsledningskontoret planera för hur kommunens trafikplaneringen ska se ut.

En av politikerna som var med och tog beslutet om att avveckla moderbolaget Ultra var kommunalrådet Britt-Marie Löfgren (fp) och hon ser bara fördelar med att trafikplaneringen övertas av kommunen. Till P4 Västerbotten säger hon att samarbetet med andra trafikintressenter som sköter skolresor och sjuktransporter kan bli bättre. Även samarbetet med Länstrafiken kan utvecklas, menar Britt-Marie Löfgren.