Landstinget sparar på barnlösa

Ofrivilligt barnlösa i dom fyra nordligaste länen får numera bara två försök med konstgjord befruktning istället för tre.
Det har Norrlandstingens samverkansnämnd bestämt (dec 03).
Landstingsrådet Levi Bergström, socialdemokrat, säger att tanken är att fler barnlösa snabbare ska få hjälp och att spara pengar.

Nu är väntetiden omkring sex år för att få skattefinansierad hjälp med konstgjord befruktning på den privata IVF-kliniken i Umeå.