Holmöbor beslutsamma - affären ska räddas

Gårdagens möte om hur affären på Holmön ska räddas samlade 70 personer, och Erling Jakobsson, en av mötesdeltagarna konstaterar att Holmön har många vänner.

De nuvarande ägarna till affären vill sluta, men ska fortsätta tills dess eventuellt en ekonomisk förening kan ta över. Föreningen är bildad, men än är finansieringen inte klar. Men Erling Jakobsson säger till P4 Västerbotten att alla på mötet var helt klara över att affären måste vara kvar.