Besparningar på barnlösa kritiseras

Nu kommer kritik mot Norrlandslandstingens beslut att ge barnlösa färre chanser till skattefinansierad provrörsbefruktning.

-Satsa på att få fler barn i Norrland istället för att begränsa ofrivilligt barnlösas försök att få barn via konstgjord befruktning.


Det anser Lena Gimbergsson, styrelseledamot i Infertilas Riksförening, IRIS. Hon är mycket kritisk till vårdpolitikernas beslut att barnlösa i Norrland numera bara får två skattefinansierade försök med konstgjord befruktning, istället för tre.


- Speciellt politikerna i Norrland borde satsa mer pengar på hjälp åt barnlösa, säger Lena Gimbergsson, eftersom befolkningen i Norrland minskar.